Om att vara familjehem

Vanliga frågor

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem. Här svarar vi på vanliga frågor som handlar om att vara familjehem, vad det innebär och vilka krav som finns på en familj som vill hjälpa till med familjehemsvård med mera.

 

Vad är familjehem?

Ett familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn och ungdomar för vård och uppfostran. Det handlar ofta om barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Man kan säga att ett familjehem blir som "extraföräldrar" till någon annan familjs barn, syskon blir "bonussyskon" och så vidare.

Väljer man att bli familjehem är det viktigt att hela familjen är överens om beslutet, så att inte konflikter eller oenigheter uppstår inom familjen. Har ni exempelvis barn sedan tidigare är det viktigt att även barnen är delaktiga och positiva till beslutet.

Hur blir man familjehem?

För att bli familjehem måste du ha en stabil tillvaro. Du ska ha gott om tid, ett bra tålamod, vara engagerad och ha plats för barnet. Det är viktigt att du kan ge barnet en trygg tillvaro och att du har utrymme att ge barnet ett eget rum och möjligheten att stänga om sig.


Krav för att bli familjehem:

 • Du ska ha en stabil ekonomi och tillvaro
 • Du ska vara en trygg vuxen med tid, tålamod och engagemang
 • Du ska ha en positiv inställning till att samarbeta med socialtjänst, biologisk släkt samt skola och vård
 • Du ska ha plats för att ge barnet ett eget rum
 • Du är fullt frisk och arbetsför
 • Du får inte finnas med i belastningsregistret
 • Du ska inte ha planerat några större förändringar som exempelvis en lägre resa eller flytt inom närmsta tiden.
Stående paddling för en nybörjare
 

Hur många barn får man ha i familjehem?

Det finns inga direkta riktlinjer på hur många barn man får ha i ett familjehem. Planerar ni att ta emot fler än tre barn eller unga måste dock kommunen anmäla beslutet till IVO (inspektionen för vård och omsorg). Kommunen ansvarar också för att utreda och bedöma lämpligheten för hur många barn ni kan ta emot i familjehemmet, ett så kallat placeringsansvar.Hur är det att vara familjehem?

Att vara familjehem kan vara en berg- och dalbana av känslor och uppfattningen kan förändras under tidens gång. Ibland kan det vara svårt att få in en ny individ i familjen som ofta har särskilda behov eller ett stort bagage med sig, men resultatet kan bli en livslång relation till barnet och du får ofta väldigt mycket tillbaka när du hjälper ett barn i behov. Dessutom brukar familjer bli mer bekväma i situationen med hjälp av utbildning och handledning. Via Socialstyrelsens "Ett hem att växa i", kan du utbildas i en grundutbildning för jour- och familjehem.


Viktigt att fundera på om du funderar på att bli familjehem:

 • Har du tid, utrymme och tålamod för att ta hand om ett barn med stora svårigheter och problem?
 • Kan du tänka dig/vill du jobba tillsammans med barnets biologiska föräldrar som också har problem och svårigheter?
 • Hur kommer du att känna/hantera när det är dags för ett avslut?


Familjehem ersättning - Hur mycket får man?

Hur mycket man får i ersättning om man blir familjehem kan såklart variera från fall till fall. Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 503 kronor och den högsta 14 592 kronor. Ersättningsnivån kan variera eftersom att alla barn och uppdrag är olika.Vad är konsulentstödda familjhem?

Konsulentstödda familjehem (kallas också familjehemsenheter) kallas de verksamheter som arbetar med att utbilda, rekrytera, stödja, utreda och handleda familjehem och jourhem samt förmedla dessa hem och tjänster till socialtjänst och/eller kriminalvård.

Hyra lyxig stuga i Sverige

Varför hamnar barn i familjehemsvård?

Det finns flera orsaker som kan bidra till att ett barn hamnar i familjehemsvård, som exempelvis:

 • Föräldrarna är sjuka
 • Föräldrarna har psykisk ohälsa
 • Föräldrarna har missbruksproblem
 • Barnet har problem som den biologiska familjen inte kan hantera
Vilka rättigheter har barnet?

Självklart har barnet rättigheter i familjehemsvård:

 • Få ta del av information som rör barnet själv
 • Få vara delaktig i frågor som rör barnet själv
 • Få dela med sig av öppna och härliga känslor om hur barnet känner för familjehemmet
 • Få nödvändig sjukvård
 • Få möjlighet till utbildning
 • Känna sig hörd

Ivo.se kan du läsa mer om vilka rättigheter barnet i ett familjehem har.

Vad har socialtjänsten för ansvar?

Det är Socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att barnet får den omsorg och tillvaro som han eller hon behöver. Dessutom har Socialtjänsten ett löpande ansvar över att säkerställa att barnet trivs och ställa frågor om hur barnet har det i sitt familjehem. Löpande uppföljningar är ett krav på Socialtjänsten.
Vad har de biologiska föräldrarna för rättigheter?

Familjehemmet ansvarar alltid över att se till att barnet tillåts ha kontakt med sin biologiska familj och släkt, om barnet själv vill. Det är viktigt att du som familjehemsförälder jobbar hårt för att barnet och sin biologiska familj får en bra relation, om de själva vill.